Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Regie op preventie van huiselijk geweld

09-07-2010

Deze publicatie is gericht op een betere preventie op lokaal en regionaal niveau, door een aantal uiteenlopende goede voorbeelden van gemeentelijk initiatief te beschrijven.

Het gaat daarbij om voorbeelden waarin de gemeente op een goede wijze preventie stimuleert en ondersteunt. De gemeentelijke rol staat centraal.

De gemeentelijke initiatieven zijn als volgt onderverdeeld:

Voorbeelden van structureel gemeentelijk preventiebeleid

 • Conferentie als opstap naar een meerjarig beleidsprogramma preventie, Rotterdam
 • Preventieplan relationeel geweld 2009 tot 2011, Veldhoven, Geldrop-Mierlo en Best

Voorbeelden van bewustwordings- en voorlichtingsactiviteiten

 • We Can Campagne, Amsterdam
 • Preventie van vrouwelijke genitale verminking, Eindhoven, Den Haag e.a.

Voorbeelden van preventie gericht op bevolkingsgroepen

 • Preventieve bemiddeling voor geïsoleerde gemeenschappen, Den Haag
 • Weerbaarheid voor basisschoolleerlingen, Tholen
 • Vertrouwenspersonen huiselijk geweld, de wijk Malburgen in Arnhem
 • Aandacht voor homoseksuele en lesbische stellen, Hengelo (Overijssel)
 • Een integrale aanpak ten aanzien van risicozwangeren, Vlissingen
 • Stay in Love voor jongeren, Utrechtse Heuvelrug
 • Aanpak van loverboysproblematiek, Zwolle
 • Actieprogramma ouderenmishandeling, Schiedam
 • Bespreekbaar maken van huiselijk geweld in allochtone kring, Zaaanstad

pdf bestandDe volledige tekst van Regie op preventie van huiselijk geweld (pdf, 215 Kb)


Delft, A. van. (2010). Regie op preventie van huiselijk geweld: Goede voorbeelden van gemeentelijk initiatief. Utrecht: MOVISIE.