Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Regio-indeling bij de vorming van AMHK

05-12-2013

De verschillende mogelijkheden, met hun voor- en nadelen, voor de schaal waarop in de regio's het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) kan worden georganiseerd.

In het AMHK worden functies samengevoegd die nu zijn belegd bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) en bij de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s).

Verschillende bestaande regio-indelingen

Er zijn in Nederland momenteel 15 Bureaus Jeugdzorg (AMK’s) en 35 centrumgemeenten Vrouwen Opvang (SHG’s). Allebei met verschillende schaalgrootte. Er is dus geen vaste regio-indeling waar de nieuwe AMHK’s bij kunnen aansluiten.
Wettelijk gezien zijn alle verbanden mogelijk, zolang ieder AMHK maar voor meerdere gemeenten werkt en er een landelijk dekkend stelsel van AMHK-regio’s ontstaat.

Mogelijke indelingen

De meest voor de hand liggende zijn:

  1. De huidige schaal van de Bureaus Jeugdzorg
  2. De regio’s van centrumgemeenten Vrouwen Opvang ofwel de huidige schaal van SHG’s
  3. De Veiligheidsregio’s
  4. De Jeugdregio’s

Welke regio-indeling gemeenten kiezen, hangt vooral af van de vraag wat gemeenten het belangrijkste vinden aan een AMHK.

pdf bestandRegio-indeling bij de vorming van AMHK (pdf, 760 Kb) (via vng.nl)

Onderdeel van: externe linkVNG-dossier AMHK