Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Rotterdamse Meldcode voor huiselijk geweld

De Rotterdamse Meldcode is nodig omdat er in Nederland geen wettelijke meldplicht is. Bestaande meldcodes worden te weinig gebruikt en gaan slechts over één vorm van huiselijk geweld, bijvoorbeeld kindermishandeling of eergerelateerd geweld. Voor een succesvolle aanpak is één integrale meldcode noodzakelijk en een hulpverleningsaanbod voor zowel slachtoffer en getuige als dader.

Meldcode

De Rotterdamse Meldcode is waarmee hij of zij lichte en vaak niet strafbare vormen van huiselijk geweld zelf kan afhandelen. De Meldcode is ook een meldingsprocedure voor ernstiger vormen van huiselijk geweld. Deze gevallen moeten worden gemeld bij het Meldpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. In overleg met de politie wordt bepaald of aangifte moet worden gedaan.

De complete tekst van de Rotterdamse Meldcode of meldcodes voorr speciifieke groepen professionalsd zijn de downloaden op: