Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Samen in actie tegen kindermishandeling

13-06-2019

Factsheet van de Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant

De Taskforce Kindermishandeling is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Deze organisaties werken met elkaar aan een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking.

Deze factsheet geeft een overzicht van het Actieplan 2019. Binnen zeven thema’s werken diverse werkgroepen aan acties om de ambities van de taskforce waar te maken. Het gaat om:

  • Onderwijs
  • Sport en recreatie
  • Actief burgerschap
  • Kwetsbare en ‘vergeten’ kinderen
  • Ontschotting tussen organisaties
  • Verantwoord ouderschap
  • Plegeraanpak en slachtofferhulp

Download

Samen in actie tegen kindermishandeling