Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Samenwerken voor de veiligheid van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld

03-10-2008

Stappenplan om te komen tot lokale samenwerkingsafspraken en voorbeeldconvenant.

In 2008 is door de Federatie Opvang, het College van procureurs-generaal en Politie regio Haaglanden afgesproken de samenwerking bij de bestrijding van eergerelateerd geweld op lokaal en regionaal niveau te bevorderen. Hiertoe is een beleidsdocument Bescherming van slachtoffers van eergerelateerd geweld opgesteld. Dit document heeft dienst gedaan om te komen tot een voorbeeldconvenant. Uitgangspunten voor samenwerking zijn opgenomen en ook is aangegeven dat bij wijze van pilot de Politie Haaglanden en de regionale vrouwenopvang met het openbaar ministerie en de jeugdzorg een geprotocolleerde handelwijze tot stand brengen, die model kan staan voor lokale samenwerking tussen deze partners elders in Nederland.

Download: pdf bestandSamenwerken voor de veiligheid van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld (pdf, 3,58 MB)


Boer, M. de (2008). Samenwerken voor de veiligheid van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld. Stappenplan om te komen tot lokale samenwerkingsafspraken en voorbeeldconvenant. Den Haag:Ministerie van Justitie