Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Veiligheid achter de voordeur

10-12-2013

Wat is de rol van de burgemeester bij veiligheid achter de voordeur?

Door de transitie van de Wet op de jeugdzorg krijgen de gemeenten ook de regisseursrol voor kindermishandeling als onderdeel van het domein Huiselijk Geweld. ‘Het is zaak om met minder geld zorg te verlenen, maar vooral veiligheid van kinderen en volwassenen in de huiselijke kring te borgen’, aldus Anne-Marie Worm-de Moel, voormalig burgemeester van Muiden.
Zij schreef voor het Burgemeestersblad een artikel waarin zij ingaat op de ontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld.
pdf bestandWie voelt zich verantwoordelijk voor veiligheid achter de voordeur (pdf, 785 Kb) (via regioaanpakveiligthuis.nl)