Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veiligheidshuizen: Achtergronden, doelstellingen, borging en verdere ontwikkeling

12-03-2010

Begin maart 2010 is de derde druk verschenen van de brochure ‘Veiligheidshuizen' van Veiligheid begint bij Voorkomen. In de brochure staan de uitgangspunten en doelstellingen van het concept Veiligheidshuis beschreven en een vooruitblik naar de borging en verdere ontwikkeling.

In het Veiligheidshuis werken instanties als het Openbaar Ministerie, GGZ, politie, reclassering, Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk.

Alle instanties werken in een gebouw, de lijnen zijn kort en alle kennis over een delinquent is op één plek verzameld. Hierdoor is een optimale begeleiding mogelijk.

Veiligheid begint bij Voorkomen
Veiligheidshuizen spelen een belangrijke rol in het project Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV), dat tot doel heeft de criminaliteit en overlast met 25 procent te verminderen.

Een van de leidende thema's voor de Veiligheidshuizen was huiselijk geweld (naast veelplegers en jeugd). Daarop vindt intensief casusoverleg plaats.

Eerste Resultaten

In de komende jaren vinden evaluaties plaats rond de verschillende thema's. Bij veilgheidshuizen die al wat langer draaien zijn al resultaten bekend. Zo boekt Noord-Limburg (Venlo) goede resultaten met de meersporenaanpak bij huiselijk geweld. Sinds 2007 werd aan 225 gezinnen volgens deze methode hulp aangeboden. In 85 procent escaleerde sindsdien niet meer tot het niveau van de oorspronkelijke melding.

Download: pdf bestandBrochure Veiligheidshuizen (pdf, 2 MB, website VNG maart 2010)