Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Verbeteragenda Dordrecht: Dordtse kinderen groeien veilig op!

01-10-2015

Dordts Collectief tegen Kindermishandeling

Dordrecht doet, samen met vijf andere gemeenten, mee aan het 'Collectief tegen Kindermishandeling'. Dit heeft tot doel de praktijk te verbeteren en ervaren knelpunten in de aanpak van kindermishandeling op te lossen.

De eerste focus is daarbij het opmerken van signalen die duiden op aanwezigheid van kindermishandeling.
De tweede focus zorgt ervoor dat er in een eerder stadium aandacht is voor de zorg voor ouders in het kunnen opvoeden van hun kind. De derde focus is het doorzetten van ondersteuning door gedwongen kader wanneer het vrijwillige kader niet voldoende is.

Burgerzeggenschap en Cliƫntenparticipatie

Gedurende het traject worden burgers en cliƫnten bij het proces betrokken, waardoor zij actief mee kunnen werken aan hun eigen veiligheid.

Download

externe linkVerbeteragenda Dordrecht: Dordtse kinderen groeien veilig op (via vng.nl)


Ekeren, A. van. (2015). Verbeteragenda Dordrecht: Dordtse kinderen groeien veilig op! Gemeente Dordrecht.