Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Verdrag van Istanbul

10-01-2017

Factsheet van de VNG over de consequenties die dit verdrag heeft voor gemeenten

In het Verdrag van Istanbul staan maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen. Nederland heeft het Verdrag van Istanbul in november 2016 geratifi-ceerd. Omdat Nederland de verantwoordelijkheden voor de aanpak van huiselijk geweld heeft neergelegd bij gemeenten, moeten deze vooral met het verdrag aan de slag.

Relevante onderwerpen

De factsheet van de VNG biedt gemeenten een overzicht van de voor hen relevante onderwerpen uit het verdrag. Voorbeelden daarvan zijn: genderbewust beleid, het verzamelen van statistische gegevens, het doen van onderzoek (oorzaken, gevolgen, frequentie en veroordelingspercentages), en preventie.

Downloads

pdf-bestandVNG-factsheet Verdrag van Istanbul (pdf-bestand, via regioaanpakveiligthuis.nl, 324 kB)