Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Verslag Symposium Twentse Aanpak Eergerelateerd Geweld 2011

14-02-2011

Almelo, Hengelo en Enschede hebben het afgelopen jaar een aanpak ontwikkeld om eergerelateerd geweld tegen te gaan.

Om eergerelateerd geweld te kunnen voorkomen is het van belang dat het tijdig herkend wordt, om vervolgens te kunnen handelen. Dat kan alleen als iedereeen die met eergerelateerd geweld te maken kan krijgen - instanties, migrantenorganisaties en overheid - goed samenwerkt.

Het symposium op woensdag 19 januari 2011 in Theaterhotel Almelo markeerde enerzijds de afsluiting van de projecten "Preventie eergerelateerd geweld Hengelo en Enschede" en "Bestuurlijke regie aanpak eergerelateerd geweld Almelo". Anderzijds was het de eerste stap in het vervolg op deze projecten; de samenwerkende partijen tekenden een convenant met afspraken. Het programma was bedoeld voor iedereen die op één of andere manier te maken heeft of kan krijgen met eergerelateerd geweld.

Voor een verslag, de flyer, indrukken, lezingen, werkgroepen etc. zie website van het Kennisinstituut stedelijke samenleving