Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg

31-01-2011

Beleidskader 2011-2015

Dit beleidskader beschrijft de kaders voor Noord en Midden Limburg en sluit aan op de lokale structuur rond de aanpak van huiselijk geweld.

De doelstelling ‘stoppen van geweld’ staat altijd centraal, vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een veilige thuisbasis. Alle vormen van huiselijk geweld zijn onderdeel van deze visie, te weten partnergeweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, ouderenmishandeling, en mensenhandel en loverboys. Gemeenten en instellingen in de regio kunnen deze visie vertalen in een eigen beleids- of uitvoeringsplan. Eenduidige kaders in de regio verhogen de werkbaarheid van documenten en plannen binnen de verschillende ketens (strafrecht, bestuursrecht en hulpverlening).
In Noord en Midden Limburg is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aanpak van huiselijk geweld; de wet huisverbod heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Zo werken alle gemeenten in de regio met casemanagers bij huisverboden en wordt een systemische benadering steeds meer gemeengoed in gemeentelijk beleid.

pdf bestandDownload Beleidskader 2011-2015 voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg (pdf, 210 Kb)