Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Wachtlijsten en Veilig Thuis

17-08-2015

Handreiking over hoe om te gaan met wachtlijsten

Uit een inventarisatie van de VNG blijkt dat veel Veilig Thuis-organisaties te kampen hebben met wachtlijsten, of daar binnenkort mee te maken denken te krijgen.

Doelgroep

Deze handreiking is bedoeld voor bestuurders en management van gemeenten en Veilig Thuis. De handreiking analyseert het probleem en wil aanknopingspunten geven voor een structurele verbetering.

Ingegaan wordt op de mogelijke oorzaken van een wachtlijst, zoals de toename van het aantal meldingen, het beschikbare budget, en herziene stroomlijning van de werkstromen. Daarna worden suggesties gedaan voor het opstellen van een verbeterplan.

pdf-bestandWachtlijsten en Veilig Thuis (Pdf-bestand, 962 kB, via vng.nl)


VNG (2015). Wachtlijsten en Veilig Thuis. Handreiking aan gemeenten en Veilig Thuis organisaties over hoe om te gaan met wachtlijsten. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten.