Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

18-12-2014

Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden: wat mag een zorgverlener delen?

Zorgverleners zitten steeds vaker aan tafel met andere professionals in samenwerkingsverbanden zoals sociale wijkteams en veiligheidshuizen. In die (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden ervaren zorgverleners druk om (medische) gegevens te delen. Zij mogen in dit overleg echter niet onbeperkt gegevens uitwisselen.

Beroepsgeheim basis van vertrouwen

Het (medisch) beroepsgeheim staat garant voor vertrouwelijke omgang met (medische) gegevens. Dit vertrouwen vormt een belangrijke basis om de juiste zorg aan een betrokkene of gezin te kunnen verlenen. Zo valt soms met het bieden van hulp en met het open bespreken van de situatie met het gezin meer te bereiken, dan met een melding of het spreken over een gezin. Het beroepsgeheim kan zo juist een krachtig hulpmiddel zijn voor veilige zorg en escalaties en zorg mijden tegengaan.

Onterechte druk op zorgverlener

Branche- en beroepsorganisaties ontvangen echter signalen dat zorgprofessionals onder druk worden gezet om met andere deelnemers aan deze overleggen, zoals gemeenteambtenaren en politie, informatie te delen. De regels rond uitwisseling van (medische) gegevens blijken niet altijd breed bekend. Dit schept verwarring, zeker als tijdens een bespreking tegenstrijdige opvattingen worden geuit over het mogen delen van informatie met anderen. Deze verwarring wordt nog eens vergroot door de nieuwe regels na de stelselwijzigingen in het sociale domein.

Wat mag de zorgverlener delen?

De Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden maakt daarom nog eens heel duidelijk wanneer zorgverleners nu wel en niet informatie kunnen delen met derden en legt uit waarom dit belangrijk is. Ook bevat de Wegwijzer handvatten voor zorgprofessionals om te kunnen beoordelen of doorbreking van hun geheimhoudingsplicht is toegestaan.

Betrokken branche- en beroepsorganisaties

De Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden is opgesteld door het NIP en de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), GGZ Nederland, AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), SVG (Stichting Verslavingsreclassering ggz), V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) en VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling).

pdf-bestandWegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden (pdf-bestand, 58,38 kB, via psynip.nl).


Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden. Een Wegwijzer voor zorgprofessionals (2014). Gezamenlijke uitgave van KNMG, GGZ Nederland, AJN, LHV, NIP, NVvP, SVG, V&VN, VVAK.