Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Zes Collectieven tegen Kindermishandeling

18-05-2016

Gemeentelijke aanpak in samenwerkingsverbanden

Om een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling in gang te zetten zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht. Dit zijn: Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Heerlen, Leeuwarden/Weststellingwerf en Rotterdam. In deze zes Collectieven tegen Kindermishandeling werken gemeenten samen met alle partijen die lokaal of regionaal betrokken zijn bij de vernieuwde aanpak.

Decentralisatie

De samenwerkingsverbanden zijn een initiatief van het overkoepelende Collectief tegen Kindermishandeling. De ministeries van VWS, V&J en OCW en de VNG hebben mensen vrijgemaakt om bij de gemeentelijke collectieven mee te kijken. Een aanpak die past bij de decentralisatie van taken.

Digitaal handboek

De plannen van aanpak, interviews met de bestuurlijke trekkers en beeldende verhalen van alle zes collectieven zijn gebundeld in een digitaal handboek. Een 'groeidocument' dat steeds wordt aangevuld.

Het digitaal handboek is te vinden op de themapagina van het
externe linkCollectief tegen kindermishandeling (via vng.nl)