Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak huiselijk geweld (na) 2007

Maatregelen van de ketenpartners in de aanpak van huiselijk geweld.

In een brief (TK 28 345 47) heeft de minister van justitie de Tweede Kamer geinformeerd over de maatregelen die de ketenpartners in de aanpak van huiselijk geweld nemen, op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het het rapport Aanpak in ontwikkeling (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, 2006). Deze maatregelen zullen worden meegenomen in het voort te zetten programma Aanpak huiselijk geweld. Bovendien schetst de minister, gelet op de voornemens in het Coalitie-akkoord van het kabinet met betrekking tot huiselijk geweld, de speerpunten voor de aanpak in de komende periode. Ook geeft hij aan welke raakvlakken er zijn met andere onderwerpen.

pdf bestandVolledige tekst van de brief (pdf, 27 Kb)