Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak in ontwikkeling: Strategie, samenwerking en visie bij huiselijk geweld

27-03-2007
De ontwikkelingen rond de aanpak van huiselijk geweld zich sinds 2003 bij de instanties sterk ontwikkeld hebben en dat huiselijk geweld niet beperkt is gebleven tot deze instanties alleen.

In navolging van de eerste inventarisatie van de aanpak van huiselijk in 2003 zijn de betrokken instanties (gemeenten, politie en OM) in opdracht van het Ministerie van Justitie (WODC) aan een tweede inventarisatie onderworpen. Daarin staan de speerpunten beleid, samenwerking, deskundigheidsbevordering, borging, registratie en voorlichting centraal. Het blijkt dat de ontwikkelingen rond de aanpak van huiselijk geweld zich sinds 2003 bij de instanties sterk ontwikkeld hebben en dat huiselijk geweld niet beperkt is gebleven tot deze instanties alleen. Toch bevindt de aanpak van huiselijk geweld zich in een cruciale fase: blijven de instanties zich beperken tot het uitvoeren van hun eigen taken of ontstaat er ruimte voor een integrale aanpak?

Dit onderzoek geeft weer wat de actuele stand in de aanpak van huiselijk geweld is. Hiervoor zijn protocollen en convenanten van gemeenten, waaronder ook de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG's), politie en OM verzameld en zijn interne evaluaties meegenomen. Daarnaast hebben veertig sleutelinformanten van ASHG's, politie en OM informatie via interviews aangeleverd.

De aanpak van huiselijk geweld zit sinds 2003 in een stroomversnelling. Bij de gemeenten heeft de oprichting van de ASHG's hieraan een sterke impuls gegeven. Sommige ASHG's zijn al langer operationeel, anderen bevinden zich nog in de aanloopfase. Voor de gemeenten kan de Wet maatschappelijke ondersteuning van grote invloed zijn op de aanpak van huiselijk geweld, aangezien hierdoor meer van de gemeentelijke regiefunctie kan worden verwacht. De politie maakt sinds 2004 gebruik van een standaardwerkwijze huiselijk geweld, die jaarlijks gemonitord wordt. Ook het OM werkt sinds 2003 met een uniforme aanwijzing waaraan alle arrondissementen zich grotendeels aan houden.

Ondanks de positieve bevindingen sinds 2003 lijkt de aanpak van huiselijk steeds meer in een spagaat te vervallen. Enerzijds is het van belang de kwaliteit van de aanpak van alle individuele organisaties te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren. Anderzijds is een effectieve aanpak van huiselijk geweld gebaat bij een integrale aanpak tussen de drie overheidsinstanties die onderwerp van dit onderzoek zijn, aangevuld met hulpverleningsinstanties. Het onderzoeksrapport Aanpak in ontwikkeling legt op de speerpunten beleid, samenwerking, deskundigheidsbevordering, borging, registratie en voorlichting bloot waar de aanpak voor huiselijk geweld verbetering verdient en bij welke instantie dit moet plaatsvinden. Daarbij biedt het rapport suggesties voor een zo optimaal mogelijke wisselwerking tussen de wensen vanuit de eigen organisaties en de zo noodzakelijke samenwerking hiertussen bij de bestrijding van huiselijk geweld.

Bron bespreking: Website Advies- en onderzoeksgroep Beke
pdf bestandSamenvatting van het rapport (pdf, 167 Kb)
pdf bestandVolledige tekst van het rapport (pdf, 1,5 MB)
pdf bestandAanbiedingsbrief 2e kamer (pdf, 23 Kb)

Bestellen van deze publicatie via externe linkAdvies- en onderzoeksgroep Beke


Jos Kuppens, Agnes Cornelissens en Henk Ferwerda: Aanpak in ontwikkeling: Strategie, samenwerking en visie bij huiselijk geweld. Arnhem: Advies- en onderzoeksgroep Beke, 2007. Bekerapport 2006. ISBN: 978-90-75116-26-7. Prijs € 9,50