Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis

05-10-2016

Advies van Jan-Dirk Sprokkereef

Er komt een aanscherping van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Om het geweld zo snel mogelijk te stoppen en de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken, moeten professionals om het kind heen - zoals artsen, leraren en hulpverleners - Veilig Thuis inseinen als zij constateren dat er in hun ogen sprake is van ernstige mishandeling.

Veldnorm

Professionals - zoals artsen, leraren en hulpverleners - bepalen via nieuwe beroepsnormen zelf wanneer sprake is van ernstige mishandeling.
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) neemt dit advies over van Jan-Dirk Sprokkereef, onafhankelijke deskundige op het terrein van hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

Veiligheid voorop

Veilig Thuis kan in gemelde gevallen van ernstige mishandeling beter nagaan of een kind of volwassene eerder slachtoffer is geworden van mishandeling, beoordelen of de veiligheid voldoende is gewaarborgd en meedenken over de hulpverlening die nodig is. De nieuwe werkwijze betekent niet dat Veilig Thuis de hulpverlening overneemt. De gestarte hulpverlening kan gewoon blijven doorlopen.

Aanbevelingen

Sprokkereef licht de volgende aanbevelingen toe:

  1. Verplicht professionals ernstige signalen te melden bij Veilig Thuis
  2. Laat professionals zelf hun veldnorm definiƫren
  3. Versterk de adviesfunctie van Veilig Thuis
  4. Laat Veilig Thuis altijd de wens van een burger tot melding honoreren
  5. Richt een radarfunctie in bij Veilig Thuis.

Download het advies

pdf-bestandAanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis (pdf-bestand, 122 KB, via rijksoverheid.nl)

Rondetafelgesprek

Naar aanleiding van het advies van Sprokkereef vond op 10 oktober 2016 een hoorzitting/rondetafelgesprek plaats, waarin vertegenwoordigers van kennis en praktijk reageren op dit voorstel aan de hand van position papers.