Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling in de wet

29-12-2013

Deze factsheet geeft antwoord op de vragen: Wat is het AMHK en aan welke wettelijke eisen moet het AMHK voldoen?

Deze tekst is gebaseerd op zowel de eisen uit de conceptwet (die nog in behandeling is bij de Eerste Kamer), als de eisen in de concept algemene maatregel van bestuur (consultatieversie van 12 november 2013). De tekst is dus onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Het is een uitgaven in de serie: Stelselwijziging Jeugd.
Uitgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voordejeugd.nl

pdf bestandFactsheet Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling in de wet (pdf, 105 Kb) (via voordejeugd.nl)