Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Algemeen Overleg Ouderenmishandeling

26-05-2015

De vaste commissie voor VWS heeft op 1 april 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van VWS over:
−de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 juli 2014, inzake de Voortgangsrapportage aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 109);
−de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2014, houdende de Aanbieding voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en midtermreview kindermishandeling (Kamerstuk 31 015, nr. 112);
−de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09 februari 2015, inzake de (Aanvullende) Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 28 345, nr. 132).

Het verslag is vastgesteld op 21 mei 2015 (28345 nr. 133).
Aanwezig zijn de Kamerleden Van der Burg, Otwin van Dijk, Gerbrands, Keijzer, Krol, Leijten.

In dit overleg staat ouderenmishandeling centraal. Discussie over een zwarte lijst voor werknemers in de zorg en wel of geen aangifte doen, vog’s, financiële uitbuiting, levenstestament en de rol van notarissen, taak van gemeenten, de speerpunten van het vervolg Actieplan Ouderen in Veilige handen, de juridische keten.

pdf-bestandAlgemeen overleg Aanpak huiselijk geweld: ouderenmishandeling

(pdf-bestand, 119,34 Kb, via tweedekamer.nl)