Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Antwoorden kamervragen over de afstemming tussen ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld

08-03-2013

Op 1 april 2012 vond in Maastricht een ernstig huiselijk geweldsincident plaats. Een externe en onafhankelijke commissie nagegaan of deze huiselijk geweldzaak adequaat door de keten (Openbaar Ministerie (OM), politie, gemeente en een aantal hulpverlenende instanties die allen participeren in het Veiligheidshuis) is opgepakt.

Beantwoording door de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van de schriftelijke vragen van het lid Hilkens (PvdA) over het bericht dat de afstemming tussen ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld beter moet

De brief wordt vergezeld van een geannonimiseerde versie van het rapport (met uitzondering van enkele bijlagen).((nog)niet beschikbaar)

pdf bestandAntwoorden kamervragen over de afstemming tussen ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld (pdf, 106 Kb) (via rijksoverheid.nl)