Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bekostiging anonieme e-mental health en anonieme financiering hulp bedreigde cliënten

28-06-2013

Op 28 juni is er een wetsvoorstel naar de Twee Kamer gegaan waarin zowel de bekostiging van anonieme e-mental health als ook de anonieme financiering van de hulp aan bedreigde cliënten geregeld wordt.

Anonieme e-mental health

Anonieme e-mental health voorziet in een behoefte, daar waar patiënten in eerste instantie niet durven uit te komen voor hun problemen (vanwege bijvoorbeeld schaamte danwel angst voor de omgeving) en toch dringend behoefte hebben aan hulp (zoals bij psychische stoornissen, waaronder verslavingsproblemen).Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk structurele financiering te waarborgen van een beperkt aanbod van anonieme e-mental health interventies ten behoeve van de eerstelijns psychologische zorg of toegeleiding naar die zorg. Deze zorg is bestemd voor patiënten die kampen met psychische problematiek en die anders geen zorg gebruiken terwijl zij dit wel nodig hebben. Het moet gaan om e-mental health interventies die bewezen effectief zijn, die zich richten op geïndiceerde preventie, zorggerelateerde reventie2 of op behandeling van een psychische stoornis waaronder verslaving of een interventie die gericht is op toegeleiding naar die zorg.

Financiering ernstig bedreigde cliënten

Met deze wetswijziging wordt tevens anonieme financiering van verleende zorg aan ernstig bedreigde cliënten onder bepaalde voorwaarden mogelijk gemaakt.
In de media zijn de laatste jaren enkele schrijnende eergerelateerde zaken belicht waarbij vrouwen om het leven zijn gebracht door hun ex-partner of familie, omdat zij de eer van de familie zouden hebben geschonden. Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen, zoals bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, huwelijksdwang, ontvoering en zelfs eerwraak. Vooral allochtone vrouwen en meisjes krijgen ermee te maken. Ook verschijnen met enige regelmaat berichten in de media over de loverboyproblematiek.
De overheid probeert dit geweld te voorkomen door het geweld op tijd te signaleren, slachtoffers op te vangen en door te zorgen dat daders gestraft worden.
Er zijn reeds initiatieven genomen om het traceren van de bedreigde groepen te beperken maar in de praktijk blijkt dit niet zonder risico. Een van de aanvullende maatregelen is de anonieme financiering van de zorg aan zeer ernstig bedreigde personen.

Bijbehorende documenten

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken.

  1. pdf bestandKoninklijke boodschap (pdf,94 Kb)(via offiicielebekendmakingen.nl) (28-06-2013, Tweede Kamer, Kamerstuk 33675 nr. 1)
  2. pdf bestandVoorstel van wet; Voorstel van wet (pd,, 98 kB) (via offiicielebekendmakingen.nl) (28-06-2013, Tweede Kamer, Kamerstuk 33675 nr. 2)
  3. pdf bestandMemorie van toelichting; Memorie van toelichting (pdf, 207 kB) (via offiicielebekendmakingen.nl)(28-06-2013, Tweede Kamer, Kamerstuk 33675 nr. 3)
  4. pdf bestandNader rapport; Nader rapport (pdf, 74 kB) (via offiicielebekendmakingen.nl) (28-06-2013, Tweede Kamer, Kamerstuk 33675 nr. 4)