Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beschermd en weerbaar: intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

De huidige opvang en hulpverlening zij, volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), onvoldoende toegerust om slachtoffers nu en in de toekomst goed te kunnen ondersteunen. Gelet op omvang en de complexiteit van de problematiek gaat VWSinvesteren in het stelsel van opvang en hulpverlening.

Doelsellingen daarbij zijn:

  • dat er onmiddellijke en veilige opvang voor slachtoffers is, in het bijzonder voor hen die het meeste gevaar lopen. Dit kan immers van levensbelang zijn;
  • slachtoffers, daders én kinderen - ongeacht de geweldsvorm - vroegtijdig, snel en goed worden geholpen om weer een leven zonder geweld te kunnen leiden;
  • alle betrokken professionals risico’s op geweld in afhankelijkheidsrelaties, vroegtijdig kunnen signaleren en weten hoe ze dit kunnen voorkomen.

Het beleid richt zich op het vergroten van de bescherming en de weerbaarheid van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Slachtoffers van eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking (pdf bestandVolledige tekst van de beleidsbrief Beschermd en weerbaar (pdf, 352Kb)
(Kenmerk DMO/SSO-2818707)


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2007). Beschermd en weerbaar, intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Den Haag: Ministerie VWS. Kenmerk: DMO/SSO-2818707