Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brief aan de Kamer over onderzoeken naar effectevaluatie en knelpuntenonderzoek huisverbod

16-11-2013

Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de staatssecretaris van VWS, biedt de kamer twee recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod aan. Het betreft een effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod en een knelpuntenonderzoek.

In de brief worden eerst de onderzoeksresultaten in hoofdlijnen geschetst en vervolgens geeft de minister zijn reactie op de onderzoeken en komt tot een (eind) conclusie:

"De uitgevoerde onderzoeken laten zien dat het huisverbod een effectief middel is gebleken ter bestrijding van huiselijk geweld. Op een aantal punten is nog verbetering mogelijk. Hierboven heb ik aangegeven welke acties ik onderneem om dit te realiseren. De in het rapport genoemde knelpunten noodzaken echterniet tot aanpassing van de wet. Mijn eindconclusie is dat het huisverbod een duidelijke meerwaarde heeft; het huisverbod is een belangrijk instrument in de aanpak van huiselijk geweld geworden. Het huisverbod is daarnaast een grote stimulans geweest voor de ketensamenwerking op lokaal gebied, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen politie en hulpverlening."

pdf bestandEffectevaluatie en knelpuntenonderzoek huisverbod(pdf, 194 Kb) ( via rijksoverheid.nl)