Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brief staatssecretaris V&J over de slachtoffermonitor

04-09-2013

In deze aanbiedingsbrief bij de "Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning. Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland" gaat de staatssecretaris uitgebreid in op de uitkomsten van de monitor en koppelt deze aan zijn visiebrief op het slachtofferbeleid 22 februari 2013. In deze visie staan ook een zorgvuldige bejegening, ondersteuning, informatieverstrekking en herstel van schade centraal.

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Teeven (VenJ) bij het rapport Eerste meting slachtoffermonitor over ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning.