Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brief VWS over ouderenmishandeling, opvang specifieke groepen en huwelijksdwang

22-02-2013

Begeleidende brief bij de antwoorden op vragen Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 137 die naar aanleiding van de voortgangsrapportage najaar 2012 «geweld in afhankelijkheidsrelaties» (Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 XVI, nr. 14) zijn gesteld.

In deze brief van staatssecretaris VWS 22 april 2013 komen enkele specifieke onderwerpen aan bod:

  • een reactie op de motie-Venrooy-Van Ark/Agema inzake een meldplicht ouderenmishandeling: de staatssecretaris wil een meldplicht voor geweld (ouderenmishandeling) in een zorgrelatie; voor geweld in huiselijke kring kiest hij voor de verplichte meldcode
  • over de opvang van behandeling van specifieke groepen: Er start binnenkort een onderzoek naar de oorzaken van dit herhaald slachtofferschap
  • Een tweetal moties inzake huwelijksdwang worden beantwoord bij vraag 86:

pdf bestandVolledige tekst van de begeleidende brief (pdf, 50 Kb) (via officielebekendmakingen.nl)