Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brief staatssecretaris VWS over uitvoering actieplan

23-05-2012

In deze brief geeft de bewindsvrouw een overzicht van maatregelen in het kader van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’.

Demissionaire staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten stelt structureel € 7 miljoen extra beschikbaar voor de aanpak ouderenmishandeling. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor centrumgemeenten vrouwenopvang. Dit schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris neemt breed in de maatschappij maatregelen. Zij werkt onder anderen samen met Rabobank Nederland maatregelen uit om kwetsbare ouderen te beschermen tegen financiële uitbuiting. In het najaar start de voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’. Financiële uitbuiting van ouderen krijgt daarin een prominente plek.

De bewindsvrouw schrijft ook dat het meldpunt ‘Ouderenmishandeling in de zorg’ 168 meldingen ontving in zes maanden tijd. Ongeveer 67% van de meldingen was afkomstig van kinderen of andere familieleden of bekenden van het mogelijke slachtoffer. ‘Het is belangrijk dat mensen veilig kunnen melden en dat mensen weten hoe ze moeten omgaan met ouderenmishandeling, want het komt voor’, aldus de staatssecretaris.

externe linkBrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer waarin zij nader ingaat op het Actieplan 'Ouderen in veilige handen'. (pdf, 180 Kb).
De staatssecretaris reageert ook op de publicatie ´Misstanden in de zorg´ van de AbvaKabo FNV.