Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak huiselijk geweld

Brief van de Minister van veiligheid en justitie, 25 jan. 2011

25-01-2011

Over de stand van zaken implementatie van AWARE bij gemeenten.
(kst-28345-110 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2010–2011)

Enkele belangrijke elementen uit deze brief.

AWARE

Het AWARE-systeem (Abused women’s active response emergency) is ontwikkeld om mishandelde vrouwen die worden lastig gevallen door een ex-partner, sneller en beter te kunnen bijstaan. De oproep aan alle gemeenten om het systeem in te voeren, steun ik.
Inmiddels kan, op basis van de gegevens van de VNG, worden vastgesteld dat 85% van de centrumgemeenten gebruik maakt van AWARE ten opzichte van 60% bij de vorige meting.

Registratie van dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld door de politie.

De politiekorpsen hebben, op verzoek van de Raad van Korpschefs, de gegevens over het aantal dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld in 2009 en 2010 (voor 2010 zijn gegevens beschikbaar tot 1 oktober) geïnventariseerd.

Jaarmanvrouwkindtotaal
200914191245
201010201444

Daarnaast zijn er in 2009 een en in 2010 vijf slachtoffers waarbij het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld
De politieregistratiesystemen worden overigens aangepast, zodat de gegevens over het aantal dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld in de toekomst sneller beschikbaar komen. Naar verwachting zal dit in deloop van 2011 zijn gerealiseerd.

De minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

pdf bestandDownload Kamerbrief over AWARE (pdf, 44 Kb)