Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Campagne tegen huiselijk geweld gaat verder

27-10-2014

De campagne tegen huiselijk geweld 'Een veilig huis, daar maak je je toch sterk voor' krijgt een vervolg. In 2014 staat het hulp bieden centraal. Dit jaar is er speciale aandacht voor ouderen, jongeren en vechtscheidingen.

De campagne loopt inmiddels twee jaar. In 2012 is het probleem geagendeerd, in 2013 is opgeroepen huiselijk geweld te melden.

Ouderenmishandeling

In de periode september tot medio oktober van dit jaar is er extra aandacht aan het onderwerp ouderenmishandeling gegeven.
Sinds 15 september zijn de tv- en radiospots over ouderenmishandeling en advertenties in diverse media te zien geweest.
Van 16 tot en met 20 september is vijf keer per dag opgetreden op de 50Plusbeurs met een voorstelling over een gesprek tussen een ouder personage en haar buurvrouw.

Jongeren

Sinds 1 oktober is de jongerencampagne gestart met een symbool (de roomie) dat zegt: ik ben iemand bij wie jij je verhaal kwijt kunt, als je je thuis niet veilig voelt. Uit onderzoek blijkt dat veel slachtoffers van kindermishandeling denken dat niemand hen wil helpen, terwijl 94% dat graag wil. Doel is dat omstanders ‘hun deuren openen’ en aangeven dat ze willen helpen. Zij krijgen tips over wat ze dan kunnen doen.

Vechtscheidingen

Begin november start de campagne om omstanders bij een vechtscheiding bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen bij een escalerende scheiding:
Het belang van het kind in het oog houden, geen partij kiezen
Verzacht de strijd (dat is een concrete, actieve call to action)

Beroep op omstanders

Primair handelingsperspectief voor omstanders: ga met de ouders praten en stel je onafhankelijk op. In de campagne zien omstanders dat het kind de dupe is, op een manier waardoor je als omstander de urgentie voelt iets te doen. Zij krijgen tips hoe ze met de ouders kunnen praten en zich onafhankelijk op kunnen stellen, zodat ze het belang van het kind voorop kunnen stellen.

In deze periode speelt ook de televisiecommercial over kindermishandeling, mede met het oog op de Week van Kinderen Veilig van 17 t/m 22 november.

(Bron: website VNG)

Meer informatie

externe linkwww.vooreenveiligthuis.nl
externe linkwww.vng.nl/veiligthuis