Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Clausuleren recht op contact na partnerdoding

02-01-2018

De Wet clausuleren recht op contact na partnerdoding is op 1 januari 2018 in werking getreden.

Deze wet geeft de kinderrechter de bevoegdheid een beslissing te nemen over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn of haar partner heeft gedood. De huidige manier van werken is ontoereikend, omdat het kind niet altijd de rust krijgt die noodzakelijk is na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Het kind mag geen speelbal worden bij conflicten tussen bijvoorbeeld de familie en de verdachte of veroordeelde ouder. De nieuwe maatregel moet ervoor zorgen dat de situatie voor het kind verbetert.

Meer informatie

Clausuleren recht op contact na partnerdoding (via eerstekamer.nl).