Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Daderaanpak bij geweld in huiselijke kring

21-11-2011

Om de daderaanpak in strafrechtelijke zin te verbeteren, scherpt het Ministerie van Veiligheid en Justitie de opsporing en vervolging van geweld in huiselijke kring verder aan.

Daders van geweld in huiselijke kring moeten eerder en sneller worden opgespoord en vervolgd. Met verbeterde bewijs- en dossiervorming en de code rood aanpak: een verscherpte aanpak voor recividerende daders en de ernstigste categorie daders, daders van het zogenaamde ‘intimate terrorism’, is het de bedoeling dat daders gerichter worden aangepakt.

1. Verbeterde bewijsvoering en dossiervorming

Omdat het niet altijd eenvoudig is om een zaak in een strafrechtelijk traject te krijgen, wordt ingezet op verbeterde bewijsvoering en dossiervorming in zaken van geweld in huiselijke kring. Nog voor de zomer van 2012 zullen alle mogelijkheden hiertoe worden verkend; daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de inzet van forensisch onderzoek, intensiever buurtonderzoek en meer getuigenverhoor. Mmet name voor zaken waar kinderen bij betrokken zijn, is extra inzet gewenst acht.

2. Code rood

Gelet op het structurele karakter van het gepleegde geweld of de misdrijven, wordt een verscherpte aanpak noodzakelijk geacht voor recidiverende daders en daders van ‘intimate terrorism’. Daders van ‘intimate terrorism’ gaat het erom hun slachtoffers te domineren door controle en macht uit te oefenen met veelal eenrichtingsverkeer van ernstig geweld van man op vrouw. In verband met de ernst van de situatie wordt deze aanpak bestempeld met ‘code rood’. Met een aantal veiligheidshuizen wordt een gerichte aanpak ontwikkeld, waarbij het zowel kan gaan om een verscherpte strafrechtelijke aanpak als het actiever inzetten van zorg. In pilotvorm zal worden gewerkt aan het definiëren van groepen daders met ‘code rood’, het selecteren van deze zaken in de veiligheidshuizen en het ontwikkelen van een verscherpte aanpak voor deze zaken in de veiligheidshuizen. De pilots starten begin 2012 en lopen een jaar.

3. Monitoring

Om zicht te houden op de recidive zal het WODC geweld in huiselijke kring opnemen in de recidivemonitor. De eerste resultaten zullen eind 2012 bekend zijn, waarna de ontwikkelingen periodiek gevolgd zullen worden.

pdf bestandBrief Tweede Kamer: Daderaanpak bij geweld in huiselijke kring (pdf, 44 Kb, via Rijksoverheid.nl)