Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld

31-05-2006
De voortgang van de plannen en maatregelen uit de nota ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’.

Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld. Deze notitie geeft de voortgang weer van de plannen en maatregelen uit de nota ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’ van april 2002. ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’ schetst de aard en omvang van huiselijk geweld en bevat meer dan 50 concrete voornemens en maatregelen om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren.

Stand van zaken mei 2006

Dit Voortgangsbericht geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld tot mei 2006. De belangrijkste ontwikkelingen die sinds december 2004, de datum van het tweede Voortgangsbericht, gemeld kunnen worden zijn de volgende:

 • de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang hebben een Advies- en steunpunt huiselijk geweld gerealiseerd
 • de sector vrouwenopvang is bezig met het uitvoeren van een plan voor het verbeteren van de instroom en vergroten van de veiligheid
 • het wetsvoorstel Tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld is in februari 2006 aan de Raad van State voorgelegd en wordt naar verwachting voor de zomer bij de Tweede Kamer ingediend
 • het implementatietraject van het wetsvoorstel Tijdelijk huisverbod is in oktober 2005 van start gegaan; in drie pilotgemeenten worden de ontwikkelde
  instrumenten en opleidingen vanaf oktober 2006 getest
 • in maart 2006 is het wetsvoorstel Verbod geweld in de opvoeding bij de Tweede Kamer ingediend
 • een risicotaxatie-instrument huiselijk geweld is in concept gereed
 • rond de zomer komt er een handzame inventarisatie van ‘Kindsporen’ beschikbaar, aanpakken waarmee kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld beter kunnen worden geholpen
 • in 2005 is het aantal aangiftes naar 40 % gestegen en het aantal aanhoudingen naar 60 %.

Aandachtspunten

Zaken die in de komende periode aandacht zullen vragen zijn:

 • het wetsvoorstel Tijdelijk huisverbod
 • de ontwikkelingen met betrekking tot de WMO
 • de Stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld
 • de inventarisatie van de aanpak van huiselijk geweld
 • een landelijke publiekscampagne
 • een eventueel te houden bevolkingsonderzoek huiselijk geweld.

pdf bestandDownload Voortgangsbericht aanpak huiselijk geweld (pdf, 110 Kb)


Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld. Ministeire van Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid, Den Haag - mei 2006