Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerste evaluatie Jeugdwet

05-02-2018

Na de transitie nu de transformatie

De invoering van de Jeugdwet heeft nog niet geleid tot de beoogde transformatie van het jeugdstelsel. Dat concludeert een consortium van zeven organisaties in de Eerste evaluatie Jeugdwet.

De evaluatie is gebaseerd op vier deelstudies en laat zien hoe de per 1 januari 2015 ingevoerde Jeugdwet uitpakt voor kinderen en ouders, gemeenten als regisseurs van het jeugdbeleid en voor jeugdhulpaanbieders en –professionals.

Enkele conclusies

In vrijwel alle gemeenten hebben de wijkteams een cruciale rol gekregen bij het realiseren van de doelen van de Jeugdwet. Er blijken grote verschillen te zijn in de taak en samenstelling van deze wijkteams. Zo zijn er teams die alleen doorverwijzen, teams die vooral uit specialisten bestaan en teams die breder zijn samengesteld. Over de expertise van de professionals in de wijkteams zijn zorgen, vooral bij complexere problemen. De onderzoekers pleiten voor teams waar zowel generalisten en specialisten een volwaardige partner in de hulpverlening worden. De wijkteammedewerkers moeten direct hulp verlenen en niet alleen verwijzen en indiceren. Verder moeten gemeenten meer verbinding leggen tussen de jeugdhulp en andere domeinen, zoals schuldhulpverlening en het onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het bijna één op de drie ouders veel moeite heeft gekost om jeugdhulp te krijgen. Dat geldt vooral voor de meest kwetsbare gezinnen.

De evaluatie van de Jeugdwet is uitgezet en begeleid door ZonMw in opdracht van de ministeries van VWS en JenV. De evaluatie is gebaseerd op bestaand onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en ouders. De uitvoering lag bij een samenwerkingsverband van zeven organisaties: het Nivel, het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Leiden, Stichting Alexander, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Academische Werkplaatsen Jeugd verbonden aan de Universitair Medisch Centrum Groningen en de Tilburg University.

Download

pdf-bestandEerste evaluatie Jeugdwet (Pdf-bestand 2,9 MB, via rijksoverheid.nl).


Friele R.D., Bruning M.R., Bastiaanssen I.L.W., Boer R. de, Bucx A.J.E.H., Groot J.F. de, Pehlivan T., Rutjes L., Sondeijker F., Yperen T.A. van, Hageraats R. (2018). Eerste evaluatie Jeugdwet. Na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw.
Reeks evaluatie regelgeving: 43