Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Emancipatiebeleid 2013-2016

10-05-2013

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016. De maatregelen in het emancipatiebeleid voor 2013-2016. De maatregelen zijn gekoppeld aan de speerpunten van dit kabinet ten aanzien van emancipatie.

Uit de Bijlage

Sociale veiligheid van vrouwen, meisjes

Belangrijke oorzaken van huiselijk en seksueel geweld liggen in (economische) ongelijkheid en machtsverschillen tussen mannen en vrouwen en stereotiepe beelden over de rol van mannen en vrouwen. De oplossingen moeten daarom worden gezocht in een gezonde en gelijkwaardige verhouding tussen mannen en vrouwen. Er wordt ingezet en een bijdrage geleverd aan de (structurele) preventie van geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met VWS, VenJ en SZW. Daarbij richt men zicht op het vergroten van de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren en op deskundigheidsbevordering in het onderwijs.
Als coördinerend Minister voor Emancipatie wordt ingezet op de volgende maatregelen:

 • WE CAN Young en jongerenaanpak social media
  WE CAN YOUNG in 15 grote steden en inzet sociale media voor seksuele weerbaarheid
 • Deskundigheidsbevordering in het onderwijs
  Kerndoelen in primair onderwijs aangevuld met een passage die aangeeft dat leerlingen leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Inventarisaties hoe de thema's in de initiële opleidingen worden behandeld; aanbieden van bijscholing aan leraren.
 • Onderzoek naar preventie van intergenerationeel geweld
  Onderzoek naar díe interventies die kunnen zorgen voor de preventie van de intergenerationele overdracht van geweld.
 • Scan naar gendersensitieve aanpak
  Scan naar de mate waarin rekening wordt gehouden met genderaspecten bij de aanpak van geweld in huiselijke kring.

pdf bestandHoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016 (pdf, 174 Kb) (via rijksoverheid.nl)

pdf bestandBijlage bij Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016 (pdf, 165 Kb)(via rijksoverheid.nl)