Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Evaluatie van de campagne Geweld in huiselijke kring 2012

11-07-2013

De publiekscampagne richt zich op het signaleren van en handelen bij geweld in huiselijke kring.

Inhoud

De verschillende campagnes over geweld in huiselijke kring zijn vanaf 2012 gebundeld in één brede paraplucampagne gericht op het signaleren en handelen bij geweld in de huiselijke kring (kindermishandeling, huiselijk geweld/partnergeweld). De deelcampagne Huiselijk geweld heeft gelopen van half november tot eind december 2012

Doelgroep(en)

De primaire doelgroep van de campagne is het algemeen publiek (18+).

Media inzet

Voor deze campagne is gebruik gemaakt van zendtijd Rijksoverheid op televisie en radio. Daarnaast is aanvullend media ingezet in print en online. Ook is gebruik gemaakt van posters die opgehangen konden worden door regionale instanties. Daarnaast heeft de campagne veel free publicity gegenereerd.

Betrokkenheid

Na afloop zijn meer mensen geïnteresseerd in het voorkomen van geweld in huiselijke kring. Ruim acht op de tien Nederlanders het (zeer) belangrijk dat de overheid zich bezighoudt met het voorkomen van geweld in huiselijke kring.

Bereik van en waardering voor de campagne

Er is sprake van een duidelijk opbouwend bereik tijdens de campagne. Na afloop van de deelcampagne over huiselijk geweld (partnergeweld) is het bereik gestegen naar 85%.
De deelcampagne huiselijk geweld wordt boven gemiddeld gewaardeerd (7,5). Ook de afzonderlijke uitingen worden goed gewaardeerd. De campagne wordt vooral gezien als duidelijk en informatief.
Bij de campagne denkt men spontaan dat de belangrijkste boodschap van de campagne is dat men huiselijk geweld/kindermishandeling moet melden, of actie moet ondernemen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Website

De website www.vooreenveiligthuis.nl, die voorafgaand aan deze campagne nog niet bestond, is voor de campagne bij 3% van de Nederlanders bekend. Dit is na afloop van de
eerste deelcampagne gestegen naar 10% en na de tweede deelcampagne naar 13%.

Kennis

Na afloop van de campagne is de spontane bekendheid van het SHG (Steunpunt Huiselijk Geweld) gestegen van 2% naar 6% en de geholpen bekendheid gestegen van 34% naar 44%.
Na afloop van de campagne Huiselijk geweld dat er een telefoonnummer bestaat waar men terecht kan voor hulp en advies wanneer men te maken heeft met huiselijk geweld (van 17% naar 33%). Ook de
bekendheid van het specifieke telefoonnummer van het SHG (0900-1262626) is toegenomen van 14% naar 26%.

pdf bestandJaarevaluatie campagnes Zendtijd Rijksoverheid 2012 (Versie 1.0) (pdf, Kb) (via officielebekendmakingen.nl)