Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Evaluatie van de Campagne Geweld in huiselijke kring 2013

23-05-2014

De publiekscampagne richt zich op het signaleren van en handelen bij geweld in huiselijke kring.

Inhoud

De publiekscampagne is als instrument daarbinnen gericht op het helpen signaleren van en handelen bij geweld in huiselijke kring. De campagne roept betrokkenen op door bij (vermoedens van) geweld in huiselijke kring hulp en advies te zoeken bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s).
In 2012 is gestart met de campagne ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’. De onderwerpen kindermishandeling en huiselijk geweld zijn daarin gebundeld. In 2013 is daar het onderwerp ouderenmishandeling bij gekomen. In het concept staat het thema ‘vast in de cirkel’ centraal, waarin zowel het slachtoffer, de pleger als de omstander worden getoond in diverse scènes.

Doelgroep(en)

De primaire doelgroep van de campagne is het algemeen publiek (18+). Specifiek voor kindermishandeling en huiselijk geweld zijn jongeren van dertien tot en met zeventien jaar een secundaire doelgroep, voor ouderenmishandeling ligt het accent op Nederlanders van 65 jaar en ouder.

Media inzet

De campagne loopt het hele jaar waarbij alle drie de onderwerpen zo continu mogelijk media-ondersteuning ontvangen. De inzet van televisie en radio dient daarbij als basis. Andere middelen worden verdiepend ingezet. De campagne is gevoerd van februari t/m december, met in juni/juli een focus van vier weken op het onderwerp ouderenmishandeling.

Effecten: Kennis, houding en gedrag

Er is een duidelijke tweedeling in de effectiviteit van de campagne: op de doelstellingen voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn er nauwelijks ontwikkelingen, op de meeste doelstellingen betreffende ouderenmishandeling wel. Voor het onderwerp ouderenmishandeling zorgt de campagne ervoor dat onder het algemeen publiek de kennis van het bestaan van een telefoonnummer en het SHG als instantie toeneemt. Ook is men vaker op de hoogte van de problematiek. Onder ouderen zelf wordt vooral een positieve houding versterkt.

Het bereik van de campagne is hoger dan gemiddeld, vooral de geholpen herinnering is hoog. De campagnewaardering is zeer hoog en de boodschapoverdracht is goed.

pdf bestandJaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 (Versie 1.0) (pdf, 5,6 MB) (via officielebekendmakingen.nl)