Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Evaluatie van de publiekscampagne huiselijk geweld 2009

25-06-2010

(uit het rapport Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2009 (Versie 1.2), 11 juni 2010
8.6.1. Campagne Huiselijk Geweld

Het campagneconcept is vrijwel identiek aan het concept van 2007 en 2008. Aan het concept is de slogan van het thema veiligheid toegevoegd: 'hulp inschakelen heb je zelf in de hand'. Daarnaast is een nieuwe radiospot ontwikkeld, vanuit het perspectief van een mannelijke pleger. Deze is naast de al bestaande radiospots 'omstander' en 'slachtoffer' ingezet. In de tv-spot vertelt een vrouwelijk slachtoffer van huiselijk geweld haar verhaal.

De Postbus 51-campagne duurde 4 weken en liep van half november tot half december 2009. De radiospots liepen twee weken eerder dan de campagne.
Daarnaast zijn diverse aanvullende middelen ingezet (o.a. posters en flyers in huisartsenpraktijken, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en verloskundigenpraktijken en toiletreclame). Het totale campagnebudget bedroeg  693.463,- euro.

Media-inzet
In de campagne zijn de gebruikelijke Postbus 51-kanalen ingezet en en aanvullende media-inzet (aanvullend radio en buitenreclame) in de periode van 23-11-2009 t/m 20-12-2009. Aanvullende media-inzet is ingekocht op mediadoelgroep man/vrouw 18+.

Bereik van de campagne
Het totale campagnebereik is 78%, dit is lager dan de benchmark. Met uitzondering van radio, hebben alle uitingen een lager bereik dan gemiddeld (televisiespot 56%, banners 14%). Radio heeft een gemiddeld bereik van 56%. Het bereik onder betrokkenen is vergelijkbaar met het bereik onder het algemeen publiek. Alleen voor radio ligt het (gemiddelde) bereik onder de betrokkenen hoger. De campagneherinnering bereikt een niveau van 38% en blijft daarmee achter bij de benchmark.

Waardering
De campagne in zijn geheel wordt door het algemeen publiek vergelijkbaar met andere Postbus 51-campagnes gewaardeerd (6,8). Onder betrokkenen ligt de waardering hoger (7,0). De campagne wordt vooral duidelijk, informatief, geloofwaardig en niet irritant gevonden. Ook vindt men dat de campagne nieuwe informatie geeft. Op het aspect 'opvallend' doet de campagne het iets minder goed.

Boodschapoverdracht
Dat je huiselijk geweld moet melden, actie moet ondernemen of huiselijk geweld moet stoppen wordt door ongeveer een kwart van het algemeen publiek spontaan genoemd als belangrijkste boodschap van de campagne. Alle voorgelegde boodschappen komen gemiddeld over: “dat je voor hulp en advies terecht kunt bij een ASHG" (83%), “dat er een landelijk telefoonnummer voor hulp en advies is" (73%) en “dat er een website is voor hulp en advies" (73%). Alle boodschappen zijn gemiddeld overgekomen. Onder betrokkenen lijkt de boodschap dat je terecht kunt bij een ASHG beter te zijn overgekomen dan bij het algemeen publiek (betrokkenen 93%, algemeen publiek 83%).

Kennis
Doel van de campagne is het verhogen van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Men vindt het moeilijk om een instantie te noemen waar je terecht kan voor hulp en advies bij huiselijk geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld wordt spontaan door 5% van het algemeen publiek en 6% van de betrokkenen genoemd. De spontane kennis van de ASHG is sinds 2007 niet toegenomen. De geholpen bekendheid met het Steunpunt Huiselijk Geweld lag in 2008 iets lager, maar is nu weer vergelijkbaar met het niveau van na afloop van de campagne in 2007 (2007 39%, 2009 38%), onder betrokkenen is sinds 2008 een stijging zichtbaar (2008 43%, 2009 52%).

De herkenning van het webadres “www.steunpunthuiselijkgeweld.n" is verder gestegen van 20% naar 36%. De doelstelling, een stijging in de bekendheid van de website, is gehaald. Ook onder de betrokkenen is een stijging zichtbaar in de herkenning van het webadres (van 29% naar 52%).
6% van het algemeen publiek is na afloop van de campagne bekend met het landelijke telefoonnummer voor het melden van huiselijk geweld (0900-1262626). De geholpen bekendheid met het telefoonnummer is niet veranderd na afloop van de campagne. Ook onder de betrokkenen is de geholpen bekendheid laag (8%) en niet veranderd na afloop van de campagne. Hier heeft de campagne zijn doel (een hogere bekendheid van het telefoonnummer) niet behaald.

Dat slachtoffers bij een Steunpunt Huiselijk Geweld terecht kunnen is voor het algemeen publiek vanzelfsprekend. Dat ook omstanders er terecht kunnen is minder bekend. Na afloop van de campagne is het percentage dat weet dat ook plegers advies en hulp kunnen zoeken bij een ASHG gestegen onder zowel het algemeen publiek als de betrokkenen.

Houding
Acht op de tien personen van het algemeen publiek en 88% van de betrokkenen vinden het goed dat ook een pleger van huiselijk geweld voor hulp en advies terecht kan bij een ASHG. Onder het algemeen publiek is dit tijdens de campagne gestegen van 74% naar 81%.

Gedrag
Gevraagd is of men bij huiselijk geweld een ASHG zou bellen. 58% van het algemeen publiek en 62% van de betrokkenen geeft aan het steunpunt te zullen bellen. Dit percentage is niet gestegen na afloop van de campagne. Het percentage mensen dat aangeeft de website “www.steunpunthuiselijkgeweld.nl" te zullen bezoeken bij huiselijk geweld ligt hoger: 70% onder beide groepen.

Website
Tijdens de campagneperiode is de website 41.474 keer bezocht door 35.245 unieke bezoekers. Voorafgaand aan de campagne werd de website gemiddeld 343 keer per dag bezocht. Onder invloed van de inzet van online advertentiemiddelen stijgt het aantal bezoeken tot 2.000 bezoekers per dag. Na afloop van de campagne daalt het aantal bezoekers weer naar hetzelfde aantal als voor de campagne. Na de campagne is het aandeel bezoekers dat het forum bezoekt met 26% gestegen (voor 55%; na 77%).

Download pdf bestandevaluatie van de publiekscampagne 2009 (pdf, 3,3 Mb) (via rijksoverheid.nl)