Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Evaluatie van de publiekscampagne huiselijk geweld 2010

25-06-2011

Ontleend aan: van den Berg, P., Borkus, B., Burggraaff, B., Guns, A., Perik, S., van der Noort, W., & Rothengatter, E. (2011). Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2010. Den Haag: Dienst Publiek en communicatie.

Doel

De campagne is gericht op het algemeen publiek van achttien jaar en ouder, meer specifiek op ‘betrokkenen’, dit zijn mensen die aangeven dat ze in hun directe omgeving wel eens te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld (27% van algemeen publiek).

Materiaal campagne

Er is gebruik gemaakt van hetzelfde sobere grafische campagneconcept dat in de afgelopenjaren is gebruikt. Het bestaande concept is voor de campagne aangepast zodat het meer opvalt. De campagne is opnieuw gevoerd onder het thema Veiligheid (slogan: ‘Hulp inschakelen, heb je zelf in de hand’). De campagne duurde vier weken en heeft gelopen van begin oktober tot begin november 2010. Aanvullend is internet ingezet en is er gebruik gemaakt van een PR-traject (redactionele aandacht in tijdschriften, kranten en programma’s op radio en televisie). Het totale campagnebudget bedroeg: € 439.427,-.

Media-inzet

Gebruik is gemaakt van de Postbus 51-kanalen (televisie en radio) en de aanvullende media-inzet (bannering, zoekwoorden en online film mysecretscosmetics)

Betrokkenheid

Zowel de interesse in, de maatschappelijke en persoonlijke relevantie van en de intentie om informatie op te zoeken over het onderwerp ‘huiselijk geweld’ stijgen gedurende de campagne onder het algemeen publiek. De direct betrokkenen schatten hun eigen kennis over huiselijk geweld hoger in, zijn ze meer geïnteresseerd in het onderwerp en vinden ze het zowel persoonlijk als maatschappelijk gezien een relevanter onderwerp.

Bereik van de campagne

Van het algemeen publiek herkent 74% minimaal één van de campagne-uitingen. Dat is minder dan wordt nagestreefd. Er is wel met minder budget een vergelijkbaar bereik gehaald als de campagne in 2009. Met uitzondering van radio hebben de afzonderlijke uitingen een lager bereik dan andere campagnes. Evenals de herkenning is de geholpen campagneherinnering (43%) onder het algemeen publiek ook lager dan gemiddeld.

Waardering

De totale campagne wordt goed gewaardeerd door zowel het algemeen publiek (7,3) als de betrokkenen (7,4). De radiospots, banners en televisiespot worden afzonderlijk ook hoog gewaardeerd op alle aspecten. Men ziet de campagne vooral als ‘opvallend’, ‘geeft nieuwe informatie’ en ‘aansprekend’.

Boodschapoverdracht

‘Het is belangrijk direct hulp te zoeken’ is spontaan de meest genoemde boodschap. Als de verschillende boodschappen worden voorgelegd, komen vooral de primaire boodschappen ‘voor hulp en advies kunt u terecht bij een Steunpunt Huiselijk Geweld’ (85%) en ‘het is belangrijk direct hulp te zoeken bij huiselijk geweld’ goed over (82%). De andere primaire boodschappen (telefoonnummer en website) komen geholpen gemiddeld over.

Website

Tijdens de campagneperiode is de website www.shginfo.nl 21.900 keer bezocht. Vooral tijdens de campagne is er een piek in het aantal bezoeken (tijdens: 5.475 bezoekers per week, voor: 2.765 en na: 3.817). De kwaliteit van het websitebezoek is goed te noemen. Het aantal bezoekers naar de campagnewebsite is niet hoger dan tijdens voorgaande campagne.

Meer kennis?

Na afloop van de campagne wordt het SHG onder vaker spontaan genoemd: dooor het algemeen publiek 11% en door betrokkenen 21%. Als men na de campagne uitingen van de campagne voorlegt herkennen het algemene publiek en betrokkenen deze uitingen in resp. in 36% (was vooraf 29%) en 52% (vooraf 37%).
Wanneer het telefoonnummer (0900 - 126 26 26) voor advies en hulp bij huiselijk geweld wordt voorgelegd, geeft 16% (was vooraf 9%) van het algemeen publiek en 25% (was vooraf 14%) van de betrokkenen na afloop van de campagne aan dit nummer te kennen.

Houding

De campagne is er in geslaagd de positieve houding op de stelling dat ‘het belangrijk is direct hulp te zoeken bij huiselijk geweld in de omgeving’ vast te houden. Na afloop van de campagne is 77% van het algemeen publiek en 87% van de betrokkenen het eens met de stelling. Zowel het algemeen publiek als de betrokkenen hebben er verder vertrouwen in dat iemand die belt naar een SHG goede hulp en adviezen krijgt (respectievelijk 73% en 74%). Tijdens de campagne is dit vertrouwen gestegen onder het algemeen publiek (van 66% naar 73%).

Gedrag

Na afloop van de campagne geeft zes op de tien (59%) van het algemeen publiek en ruim de helft van de betrokkenen (53%) aan een SHG te zullen bellen in het geval van huiselijk geweld. Onder het algemeen publiek stijgt de bereidheid om te bellen (van 50% naar 59%). O
Het aantal telefoongesprekken dat binnenkomt op het telefoonnummer 0900 – 126 26 26 ligt tijdens de campagne op 2.316. Dit komt neer op gemiddeld 579 telefoongesprekken per week. In 2009 was het aantal telefoontjes tijdens de campagneperiode 1.834. Het gemiddeld aantal telefoontjes per week was toen met 459 lager.

pdf besandLees het volledige verslag Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2010 (Campagne huislijk geweld: pag. 105-109) (pdf, 2,7 MB) (via officielebekendmakingen.nl)