Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Expertbijeenkomst VN-Vrouwenverdrag en gendergerelateerd geweld

27-04-2018

Verslag van een bijeenkomst georganiseerd door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Vereniging Vrouw en Recht en Movisie

Deze bijeenkomst (dd. 15 februari 2018) stond in het teken van algemene aanbeveling nr. 35, die het CEDAW Comité in juli 2017 heeft gepubliceerd. Ook komt het Istanbul verdrag (inzake bestrijding en voorkoming van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) aan bod. Medio 2018 moet de regering rapporteren aan het toezichthoudende Comité (GREVIO) over de Nederlandse implementatie van het Verdrag.

Doelstelling

Doel van de bijeenkomst was om te bespreken hoe het staat met de Nederlandse aanpak op gendergerelateerd geweld, knelpunten in de praktijk te identificeren en om te kijken hoe zowel algemene aanbeveling nr. 35 als het Istanbul Verdrag kunnen worden benut om knelpunten aan te pakken.

Download het verslag

pdf-bestandExpertbijeenkomst VN-Vrouwenverdrag en gendergerelateerd geweld (pdf-bestand, 502,25 KB, via vn-vrouwenverdrag.nl)