Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer hierover in:

Agenda

Beleid

Nieuws

Publicaties

Factsheet huiselijk geweld

Deze factsheet van het ministerie van Justitie geeft informatie over de aanpak van de overheid bij het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Naast de stand van zaken worden concrete resultaten en voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij moet gedacht worden aan activiteiten die door de (gemeentelijke) overheid opgepakt worden, maar ook aan inspanningen van de ketenpartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de hulpverleningsorganisaties.

Tekst niet beschikbaar.


Factsheet Huiselijk geweld, mei 2006, ministerie van Justitie, Directie Voorlichting, Den Haag.