Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet Huiselijk geweld Ministerie van Justitie april 2007

Het ministerie van Justitie heeft een nieuwe factsheet uitgebracht over huiselijk geweld.

Belangrijk daarin is o.a. de aankondiging dat als gevolg van het Regeerakkoord van februari 2007 het project Aanpak huiselijk geweld een doorstart krijgt voor de duur van de kabinetsperiode. Doel hiervan is de bereikte resultaten van de afgelopen jaren te borgen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar de preventie van huiselijk geweld.
In de factsheet verder informatie over de feiten, achtergronden en cijfers en belangrijke rapporten, programma's en websites.

Volledige tekst van de pdf bestandFactsheet Huiselijk geweld April 2007 (pdf, 128 Kb)

Voor een meer actuele versie zie:
Factsheet Huiselijk geweld Ministerie van Justitie 2008