Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Follow-up CEDAW Schaduwrapportage

20-01-2019

Rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

In de Concluding Observations 2016 van het CEDAW Comité (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) werd de Nederlandse regering verzocht tussentijds te rapporteren op de volgende onderwerpen/paragrafen:

1.a. de opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de Mediawet;

1.b. de ontwikkeling van effectief strategisch beleid ter bestrijding van discriminerende seksestereo-typering en het stimuleren van positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes;

1.c onderzoek naar de impact van seksistische beeldvorming, onder meer of deze aanleiding geeft tot geweld tegen vrouwen en meisjes.

2. de systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, vervolging van de daders en opgelegde straffen.

3. de geleverde inspanning om zwangerschapgerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.

VN-vrouwenverdrag

De Nederlandse regering moet in principe elke vier jaar aan dit CEDAW-Comité rapporteren wat ze heeft gedaan om het VN-vrouwenverdrag uit te voeren. Niet-Gouvernementele Organisaties (NGOs) kunnen een eigen schaduwrapportage opstellen waarin ze hun visie geven op wat wel of niet goed gaat.

Download de schaduwrapportage

pdf-bestandFollow-up CEDAW Schaduwrapportage (Pdf-bestand, 274,7 kB, via vn-vrouwenverdrag.nl)