Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweld hoort nergens thuis, eerste voortgangsrapportage

20-12-2018

Eerste voortgangsrapportage van het nationaal meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis. In de rapportage wordt de stand van zaken van het programma inzichtelijk gemaakt.

Eind april 2018 hebben de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd.

Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen:

  1. Eerder en beter in beeld
  2. Stoppen en duurzaam oplossen
  3. Specifieke groepen

In deze voortgangsrapportage wordt de stand van zaken van het programma inzichtelijk gemaakt: wat is er sinds de bekendmaking van het programma gebeurd? Op basis hiervan wordt de focus bepaald voor het komende halfjaar: op welke bouwstenen is inzet in deze fase cruciaal?

Download

pdf-bestandGeweld hoort nergens thuis. Eerste voortgangsrapportage (Pdf-bestand, 286 kB, via rijksoverheid.nl).