Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hoofdlijnen emancipatiebeleid

08-04-2011

Het kabinet gaat een sterker accent leggen op homo-emancipatie en verhoogt het budget hiervoor van € 3,5 naar 5,5 miljoen per jaar.

Dat staat in de hoofdlijnenbrief voor het emancipatiebeleid waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Van Bijsterveldt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
In de brief staan de maatregelen die het kabinet wil nemen om de vrouwenemancipatie en de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, transgenders en biseksesuelen te stimuleren.

Vrouwenemancipatie

Het kabinet wil toegroeien naar een tweeverdienerssamenleving waarin vrouwen en mannen een gelijkwaardige bijdrage leveren op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil:

  • de inkomensondersteuning voor niet-werkende vrouwen afschaffen;
  • alleenstaande moeders in de bijstand verplichten een opleiding te volgen of werk te zoeken;
  • flexibel werken stimuleren;
  • investeren in de scholing en arbeidsdeelname van laagopgeleide vrouwen.

pdf bestandHoofdlijnen emancipatiebeleid: vrouwen- en homo-emancipatie 2011-2015 (pdf, 141 Kb, via Rijksoverheid.nl)

pdf bestandAanbieden hoofdlijnenbrief emancipatiebeleid (pdf, 60 Kb, via Rijksoverheid.nl)