Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet Huiselijk geweld

Ministerie van Justitie mei 2009

Het Ministerie van Justitie heeft in mei 2009 een brochure gepubliceerd onder de titel Factsheet huiselijk geweld.
In de brochure wordt kort het probleem en de oorzaken benoemd. Het gaat uitgebreider in op diverse aspecten van de aanpak.

Opvang en hulp

Onder het kopje "Opvang en hulp" komen de beleidsvoornemens van VWS uit Beschermd en weerbaar, de stand van zaken rond de steunpunten huiselijk geweld, de (vrouwen)opvang en daderbehandeling aan bod.
Onder het kopje "Kinderen" wordt ingegaan op het actieplan: Kinderen veilig thuis, en op RAAK en Kindspoor. 

Publiekscampagne

Er is een kleine paragraaf over de publiekscampagne en wat uitgebreider aandacht voor de verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij dat laatste gaat het onder andere over het beroepsgeheim, modelconvenant en privacy. 

Tot slot wordt er een korte schets gegeven van de rol van de politie, (de aanwijzing) het Openbare Ministerie, lokale voorzieningen en onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd.

pdf bestandDownload de brochure: Factsheet Huiselijk geweld (pdf, 490 Kb)