Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huwelijks- en gezinsmigratie

04-04-2016

Kamerbrief over uitvoering Actieplan Zelfbeschikking.

In deze Kamerbrief beschrijft minister Asscher (SZW) de actuele stand van zaken over (de uitvoering van) het Actieplan Zelfbeschikking 2015–2017, zoals dat op 6 januari 2015 aan de Kamer is aangeboden.

Aan de orde komen onder meer:

  • Aard en omvang huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating, kindhuwelijken en religieuze huwelijken. Onderzoek van Verwey-Jonker Instituut en Universiteit Maastricht.
  • Het kabinetsbrede beleid dat inzet op ketenaanpak, met veel aandacht voor preventie.
  • Een nieuwe campagne met de campagnewebsite externe linkpratenoverjouwkeuzes.nl, die maart 2016 van start is gegaan. Ook aandacht voor de elk jaar terugkerende campagne Trouwen tegen je wil.
  • Lokale agendering en facilitering.
  • Versterking signalering door professionals.
  • Evaluatieonderzoek naar het Actieplan Zelfbeschikking.

pdf-bestandHuwelijks- en gezinsmigratie (Pdf-bestand, 71,0 KB, via officielebekendmakingen.nl)


Huwelijks- en gezinsmigratie. (2016). Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 32 175, nr. 60.