Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Informatieknooppunt huiselijk geweld

23-03-2007

Om een effectieve samenwerking op het gebied van huiselijk geweld is een goede informatie-uitwisseling tussen de betrokken organisaties noodzakelijk.

Om dit mogelijk te maken heeft het ministerie van Justitie de opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een electronisch Informatieknooppunt Huiselijk Geweld(IHG). Deze electronische samenwerkruimte wordt beschikbaar gesteld aan iedereen die bij de aanpak van huiselijk geweld een rol vervult en in samenwerking met partners van andere organisaties de problematiek van huiselijk geweld te lijf wil gaan.

De informatie van daders, slachtoffers en betrokken kinderen wordt vastgelegd op een persoonskaart. Aan deze kaart kunnen onbeperkt documenten (Word, Excel, PDF, etc) als bijlagen worden toegevoegd. Gebruikers kunnen zelf bepalen welke documenten dit zijn, met inachtneming van de regels van de privacywetgeving. Zo is alle informatie rond personen eenvoudig te raadplegen voor betrokkenen

pdf bestandFolder Informatieknooppunt Huiselijk Geweld (pdf, 243 Kb)