Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

31-03-2016

Kamerbrief over aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de invulling van de voorgenomen registratievereiste in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De registratievereiste moet ertoe dienen dat professionals bij het inschakelen van hulp dit ook bij Veilig Thuis bekendmaken.

Bijlage: aanpak aanscherping meldcode

In de pdf-bestandBijlage: Aanpak aanscherping Meldcode een stappenplan voor verbetering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doelstelling verbetertraject

Doel van het verbetertraject ‘aanscherping meldcode’ is te komen tot een inhoudelijke aanscherping van de meldcode waar in ieder geval een registratievereiste een middel is, op zodanige wijze dat dit:

  • bijdraagt aan de beoogde werking om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en zo snel mogelijk te stoppen.
  • herkenbaar en werkbaar is voor stakeholders en veldpartijen en door hen gedragen wordt.

Fasering traject

De fasen in de uitvoering van het traject zijn als volgt:

Fase 1: Inventarisatie

Het traject ‘aanscherping meldcode’ start met een korte rondgang langs de meest betrokken stakeholders én met het bundelen van onderliggende documentatie m.b.t. de aanscherping van de meldcode.

Fase 2: Uitvoeringsopties

De tweede fase is gericht op het, in nauwe interactie met betrokken partijen, formuleren van een beperkt aantal (indicatief: 3 à 4) opties voor de wijze waarop de beoogde aanscherping van de meldcode invulling kan krijgen.

Fase 3: Besluitvorming

Besluitvorming over een implementatie- en verbeterprogramma voor de wijze waarop de aanscherping van de meldcode middels een vorm van registratievereiste invulling kan krijgen.

Fase 4: Uitvoering verbeterprogramma

Introductie in het veld, ondersteund met informatievoorziening en scholing en deskundigheidsbevordering en anderzijds de aansluiting op en aanpassing van de werkwijze van de Veilig Thuis-organisaties.

Uitvoering en betrokken partijen

De volgende partijen worden betrokken bij het proces: VNG/gemeenten, Veilig Thuis, alsmede beroepsorganisaties, Augeo, de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, de PO Raad en andere relevante organisaties betrekken. Ook zal voorzien worden in de betrokkenheid van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld bij kinderen, de Kinderombudsman, de Jongeren-taskforce kindermishandeling en Stichting Zijweg. De heer J. Sprokkereef gaat het proces leiden, in opdracht van de ministeries van VWS en V&J.

Downloads

pdf-bestand Kamerbrief over aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis (Pdf-bestand, 68,92 KB, via Rijksoverheid.nl)
pdf-bestandBijlage: Aanpak aanscherping Meldcode (pdf-bestand, 42,55 KB, via Rijksoverheid.nl)