Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over beleidsinformatie Jeugd

18-06-2018

Met deze brief informeert minister De Jonge (VWS) de Tweede Kamer over de meest recente cijfers van de beleidsinformatie jeugd en een aantal nadere onderzoeken naar aanleiding daarvan.

De Kamerbrief is verstuurd ter voorbereiding van het debat over de evaluatie van de Jeugdwet op 21 juni 2018. In de brief gaat de minister ook in op de invoering van het woonplaatsbeginsel op 1 januari 2020 en op de planning van de voorgenomen wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen.

Als bijlagen zijn de volgende onderzoeken toegevoegd:

  • Rapportage Jeugdhulp 2017
  • Rapport Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2017
  • Rapport 'Nader onderzoek - Regionale verschillen in het gebruik van jeugdhulp met verblijf'
  • Onderzoeksrapportage 'Jeugdhulp in kleine gemeenten'
  • Rapport Jeugdhulptrajecten. Nader onderzoek Beleidsinformatie Jeugd

Download

pdf-bestandKamerbrief over beleidsinformatie Jeugd (Pdf-bestand 275 kB, via rijksoverheid.nl)