Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over bescherming van kinderen na partnerdoding

18-11-2013

Er komt een voorstel tot wetswijziging om het recht op omgang te beperken, het verbeteren van de samenwerking tussen betrokken instanties en onderzoek voor vergroten van de kennis over de gevolgen van partnerdoding voor kinderen.

De gevolgen van partnerdoding voor kinderen zijn immens. Naast het psychologische hulpverlening, is het van belang dat deze kwetsbare groep kinderen de rust en stabiliteit vinden in hun omgeving om een begin te maken met de verwerking van het trauma. De confrontatie met de ouder is niet altijd in het belang van het kind in deze gevallen.

Aanpassing wet

De wet moet daarom zodanig aangepast worden dat de rechter altijd oordeelt of contact met de ouder in het belang van het kind is, nadat de Raad voor de Kinderbescherming hiertoe een verzoekschrift heeft ingediend. Tevens moet voorkomen worden dat de ouder al snel verzoeken indient voor een omgangsregeling met het kind, nadat de omgang is ontzegd door de rechter. Omdat de gerechtelijke procedure belastend kan zijn voor het kind en diens omgeving, wordt in de wet een termijn van twee jaar opgenomen waarbinnen de ouder niet ontvankelijk wordt verklaard indien hij contact zoekt.

Expertmeetings

Onder leiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben vier expertmeetings plaatsgevonden over de gevolgen van dergelijke gezinsdrama’s op kinderen. De uitkomsten van deze expertmeetings zijn verwerkt in een protocol, dat 1 december 2013 inwerking zal treden. Het doel van dit protocol is om een werkwijze te bepalen waarmee na partnerdoding binnen 24 uur in het voorlopige voogdij wordt voorzien, zodat kinderen zo snel mogelijk de gewenste professionele ondersteuning krijgen, in afstemming met de overige zorg die voor de nabestaanden ingezet wordt.

Verbeteren samenwerking

Zie Interventies: Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Onderzoek

Zie Lopend onderzoek: Gevolgen van partnerdoding op kinderen en het recht om omgang

pdf bestandKamerbrief over bescherming van kinderen na partnerdoding (pdf, 117 Kb) (via rijksoverheid.nl)