Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim

16-01-2013

Begeleidende brief bij het onderzoek naar het medisch beroepsgeheim in algemene zin door het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en een reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de mede namens de ambtgenoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Veiligheid en Justitie (VenJ).

De minister deelt de algemene conclusies van de onderzoekers, met de kanttekening dat ze de wetswijziging wel noodzakelijk acht ten aanzien van arbeidsongeschiktheids- en zorgfraude en wat betreft observandi die weigeren mee te werken aan psychiatrisch onderzoek.

Reactie op de bevindingen

Reactie op de bevindingen van de onderzoekers gebeurt aan de hand van enkele prominente onderwerpen die in het onderzoeksrapport aan de orde komen. Die bevindingen zijn zeer in het kort:

 • Voorkomen van geweldsincidenten
  Een correcte omgang met het beroepsgeheim kan op verschillende manieren worden bevorderd: door het bieden van handreikingen door beroepsverenigingen en koepels aan de zorgverleners en door oefening.
 • Arbeidsongeschiktheids- en zorgfraude
  Doorbreking van het beroepsgeheim ten behoeve van bestrijding van arbeidsongeschiktheids- en zorgfraude dient dus het algemene belang een goede gezondheidszorg in stand te houden.
 • Bedrijfsartsen
  De richtlijnen voor bedrijfsartsen zijn onvoldoende duidelijk of worden onvoldoende met de beroepsgroep gecommuniceerd
 • Slachtofferinformatie
  Het verstrekken van slachtofferinformatie door ziekenhuizen en zorgverleners aan de burgemeester in het kader van crisiscommunicatie schaadt het belang van vrije toegang tot zorg niet.
 • Wetsvoorstel Wet forensische zorg
  De voorgestelde voorziening kan mensen weerhouden (GGZ-)hulp te zoeken.

pdf bestandLees de volledige tekst van de brief aan de kamer. (pdf, 226 Kb) (via rijksoverheid.nl